Số đồng phân ancol là hợp chất bền...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Số đồng phân ancol là hợp...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Số đồng phân ancol là hợp chất bền ứng với công thức phân tử C2H6Ox là:

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Vì số O ≤ số C (với ancol)
+) x = 1 ⇒ C2H5OH
+) x =2 ⇒ C2H4(OH)2
⇒ Có 2 chất thỏa mãn

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP