Cho 4 48 lít hỗn hợp khí gồm...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Cho 4,48 lít hỗn hợp khí ...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Cho 4,48 lít hỗn hợp khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn lại 1,12 lít khí thoát ra. Biết các thể tích khí đo ở đktc. Thành phần phần trăm thể tích của khí metan trong hỗn hợp là:

  • A. 50%
  • B. 25%
  • C. 62,5%
  • D. 60%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nhh=0,2 mol; nmetan=0,05 mol

⇒%Vmetan=(0,05/0,2).100%=25 %

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP