A là hiđrocacbon mạch hở ở thể khí...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol A là hiđrocacbon mạch hở,...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

A là hiđrocacbon mạch hở, ở thể khí trong điều thường, biết A có %C (theo khối lượng) là 92,3% và 1 mol A tác dụng được với tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch brom. Vậy A có công thức phân tử là:

  • A. C2H2
  • B. C4H8
  • C. C2H4
  • D. C3H6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1 mol A tác dụng được với tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch brom A: CnH2n-2
12n/(14n−2)=92,3/100

⇒n=2

⇒C2H2

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP