Một hidrocacbon X cộng hợp với axit HCl...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Một hidrocacbon X cộng hợ...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Một hidrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là:

  • A. C3H4
  • B. C3H6
  • C. C2H6
  • D. C4H8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có : 35,5/(MX+36,5)=45,223/100

⇒MX=42

⇒C3H6

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP