Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Phenol phản ứng được với ...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: NaOH, HCl, Br2, (CH3CO)2O, Na, NaHCO3, CH3CH2OH, HNO3?

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

NaOH; Br2; (CH3CO)2O; Na; HNO3

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP