Ancol nào sau đây có số nguyên tử...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Ancol nào sau đây có số n...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?

  • A. Ancol etylic
  • B. Propan-1,2-điol
  • C. Glixerol
  • D. Ancol benzylic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Glixerol: C3H5(OH)3

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP