Khi xà phòng hóa triglixerit X bằng dung...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Khi xà phòng hóa triglixerit X bằn...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Khi xà phòng hóa triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng thu được sản phẩm gồm glixerol; natri oleat; natri panmitat. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn là:

  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

+/ TH 1: X có 1 gốc oleat và 2 gốc panmitat ⇒ có 2 cách sắp xếp vào vị trí của gốc rượu glixerol.
+/ TH 2: X có 1 gốc panmitat và 2 gốc oleat tương tự TH1 cũng có 2 cách sắp xếp.
⇒ Tổng cộng có 4 CTCT thỏa mãn.

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP