Chỉ dùng các chất nào dưới đây để...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Chỉ dùng các chất nào dưới đây để ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Chỉ dùng các chất nào dưới đây để có thể phân biệt 2 đồng phân cấu tạo đồng chức có cùng CTPT C3H8O?

  • A. CuO (t0), dd AgNO3/NH3.
  • B. Na, H2SO4 đặc
  • C. Na, dung dịch AgNO3/NH3.
  • D. Na và CuO (t0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2 đồng phân là: n-C3H7OH và i-C3H7OH.
Khi OXH chúng bằng CuO tạo andehit và ceton, mà chỉ có andehit phản ứng tráng bạc tạo kết tủa bạc nên dùng phương pháp này có thể nhận biết 2 chất trên.

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP