Nhận xét nào sau về phenol không đúng?...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Nhận xét nào sau về pheno...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Nhận xét nào sau về phenol không đúng?

  • A. Trong công nghiệp phenol được tạo ra khi oxihóa cumen
  • B. phenol phản ứng với CH3COOH tạo ra este
  • C. ở điều kiện thường phenol rất ít tan trong H2O
  • D. Phenol vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch Br2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phenol không phản ứng được với CH3COOH

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP