Với công thức phân tử C5H12O có bao...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Với công thức phân tử C5H...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Với công thức phân tử C5H12O có bao nhiêu đồng phân rượu no, đơn chức, bậc 2:

  • A. 8.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các CTCT là: CH3CH2CH2CH(CH3)OH; (C2H5)2CH-OH; (CH3)2CH(CH3)-OH

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP