Cho phenol tác dụng với dung dịch NaOH...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Cho phenol tác dụng với d...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Cho phenol tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thích hợp, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm:

  • A. C2H5ONa và H2O
  • B. C6H5OH và NaCl
  • C. Na2CO3 và H2O
  • D. C6H5ONa và H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C6H5-OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP