Một chai ancol etylic ghi 25o có nghĩa...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Một chai ancol etylic gh...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Một chai ancol etylic ghi 25o có nghĩa là:

  • A. Cứ 100g dung dịch có 25g ancol nguyên chất
  • B. Cứ 100g dung dịch có 25ml ancol nguyên chất
  • C. Cứ 100ml nước có 25ml ancol nguyên chất
  • D. Cứ 75ml nước có 25ml ancol nguyên chất

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

100 ml dung dịch rượu có 25 ml rượu nguyên chất
⇒ 75 ml H2O

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP