Đốt cháy hoàn toàn 5 8 gam hiđrocacbon...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hiđroca...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hiđrocacbon X bằng một lượng vừa đủ khí O2, thu được CO2 và 0,5 mol H2O. Công thức của X là:

  • A. C4H10.
  • B. C2H4.
  • C. C3H6.
  • D. C4H8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có mX=mC+mH=12×nC + 2nH2O

⇒nC=0,4 mol

⇒ nC:nH=2:5
⇒ X là C4H10

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP