Để điều chế Ca từ CaCO3 cần thực...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Để điều chế Ca từ CaCO3 cần thực hiện...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Để điều chế Ca từ CaCO3 cần thực hiện ít nhất mấy phản ứng ?

A. 2 B, 3 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

phản ứng (1): CaCO3 + 2HCl →CaCl2 + CO2 + H2O

Phản ứng (2): CaCl2 →Ca + Cl2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP