Một đồng xu bảng đồng rơi trên một...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Một đồng xu bảng đồng rơi trên một mi...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Một đồng xu bảng đồng rơi trên một miếng thép. Sau một thới gian có thể quan iát dược híộn tượng nào sau dây 7

A. Trên miếng thép xuất hiện lớp gỉ màu nâu đỏ.

B, Trên miếng thép xuất hiện lớp gỉ màu xanh lam.

C. Trên miếng thép xuất hiện lớp gỉ màu đen.

D, Trên miếng thép xuất hiện lớp gỉ màu trắng xanh

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Sắt bị ăn mòn điện hoá tạo gỉ sắt màu nâu đỏ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP