Cho các cặp kim loạị nguyên chất tiếp...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho các cặp kim loạị nguyên chất tiếp...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho các cặp kim loạị nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau : Fe và Pb; Fe và Zn ; Fe và Sn ; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các cặp Fe và Pb, Fe và Sn, Fe và Ni. Sắt hoạt động hơn nên sẽ đóng vai trò là cực âm, bị phá huỷ trước

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP