Cho các phản ứng sau : X +...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho các phản ứng sau : X + HNO3(đặc, ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho các phản ứng sau :

X + HNO3(đặc, nóng) → A + NO2 + H2O

A + Cu → X + D

X có thể là kim loại nào trong số các kim loại sau ?

A. Zn B. Fe C. Pb D. Ag

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đông đẩy được X ra khỏi muối nên X là Ag

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP