Nhận xét nào về tính chất vật lí...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Nhận xét nào về tính chất vật lí của...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Nhận xét nào về tính chất vật lí của kim loại dưới đây là không đúng ?

A. Nhiệt độ nóng chảy : Hg < AI < W.

B. Tính cứng : Cs < Fe < W < Cr

C. Tính dẫn điện và nhiệt: Fe < Al < Au < Cu < Ag.

D. Tính dẻo : Al < Au < Ag.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tính dẻo Al < Ag < Cu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP