Cho các thí nghiệm sau: 1 cho etanol...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Cho các thí nghiệm sau: (...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Cho các thí nghiệm sau:
(1) cho etanol tác dụng với Na kim loại
(2) cho etanol tác dụng với dung dịch HCl bốc khói
(3) cho glixerol tác dụng với Cu(OH)2
(4) cho etanol tác dụng với CH3COOH có H2SO4 đặc xúc tác
Có bao nhiêu thí nghiệm trong đó có phản ứng thế H của nhóm OH ancol:

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bao gồm các thí nghiệm: (1), (3), (4).

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP