Điện phân dung dịch muối MCln với điện...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Điện phân dung dịch muối MCln với điệ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Điện phân dung dịch muối MCln với điện cực trơ. .Khi ở catot thu được 16 gam kim loại M thì ở anot thu được 5,6 lít (đktc). Kim loại M là :

A. Mg. B. Cu. C. Ca. D. Zn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phản ứng điện phân:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

=> chỉ có n = 2 và M = 64 phù hợp. Vậy kim loại M là Cu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP