Một mẩu kim loại Ag dạng bột có...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Một mẩu kim loại Ag dạng bột có lẫn ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Một mẩu kim loại Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tạp chất mà không làm thay đổi khối lượng Ag ban đầu, có thể ngâm mẩu Ag trên vào lượng dư dung dịch nào sau đây ?

A. HNO3 B. HCl C. AgNO3 D. Fe(NO3)3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khi cho hỗn hợp kim loại phản ứng với Fe(NO3)3:

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP