Cho 1 12 gam bột Fe và 0...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 1,12 gam bột Fe và 0,24 gam bột M...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 1,12 gam bột Fe và 0,24 gam bột Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO4, khuấy nhẹ cho đen hết màu xanh, nhận thấy khối lượng kim loại sau phàn ứng là 1,76 gam. Nồng độ đung dịch CuSO4 trước phản ứng là

A. 0,01 M B.0,02M C, 0,03M D. 0,04M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2)

Nhận xét: khi cho bột kim loại vào dung dịch, khối lượng kim loại sau phản ứng sẽ tăng lên.

Ta có khoảng sau:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

mkim loại sau pứ = 1,76 gam => Mg phản ứng vừa hết với CuSO4

=> nCuSO4 = nMg = 0,01 mol => CM CuSO4 = 0,04 M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP