Hỗn hợp T gồm một axit cacboxylic X...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Hỗn hợp T gồm một axit ca...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Hỗn hợp T gồm một axit cacboxylic X (CnH2n-2O2); một axit cacboxylic Y

(CmH2m-2O4) và một este được tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic đơn chức (đều mạch hở, trong mỗi phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 46,5 gam T cần dùng 1,335 mol O2, thu được CO2 và 19,26 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 46,5 gam T với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 55,52 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp T là

A. 4,65%. B. 5,55%. C. 7,74%. D. 9,25%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP