Điện phân a mol Al2O3 nóng cháy với...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Điện phân a mol Al2O...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Điện phân a mol Al2O3 nóng cháy với điện cực bằng than chi. Hiệu suất điện phản là h%. Sau điện, tại anot thoát ra V lit khí (đktc) gồm khí ( O2 và CO, trong đó phần trăm CO2 là b% về thể tích. Biểu thức liên hệ giữa a b, V và h là:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bà i tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP