Hấp thụ hết 7 lít khí CO2 đktc...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hấp thụ hết 7, lít ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hấp thụ hết 7, lít khí CO2 (đktc) vào đung dịch hỗn hợp X gồm 0.4 mol KOH, 0,3 mol NaOH và 0,4 mol K2CO3 thu được dung dich Y. Cho Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của % là:

A. 18,92 B 15,68. C. 20,16. D. 16,72.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

trong dung dịch X: nOH-=0,7 mol; nCO32-=0,4 mol

Khi sục CO2 vào dung dịch X có các phản ứng:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

V = 0,9.22,4 = 20,16 lit

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP