Cho 14 gam hỗn hợp X gồm CuO...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 14 gam hỗn hợp X gồm ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 14 gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe vào 200 ml dung dịch HCl thấy thoát ra 2,8 lít khí H2 (đktc) và có 1,6 gam chất rắn chỉ có một kim loại. Biết rằng dung dịch sau phản ứng chí chứa 2 muối. Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng là :

A. 1,95M

B. 1.725M.

C. 1,825M.

D. 1.875M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

80.a + 56.(0,125 + 0,025 ) =14

a = 0,07 mol

nHCl = 2.a + 0,25 = 0,2=39 mol

CM (HCl=l) = 1,95M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP