Hoà tan hoàn toàn 10 gam gang trong...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Hoà tan hoàn toàn 10 gam ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Hoà tan hoàn toàn 10 gam gang trong dung dịch HNO3 dặc nóng (dư), thu được V lít hỗn hợp 2 khí (đktc). Biết hàm lượng C trong gang là 4,8%, bỏ qua các nguyên tố khác trong gang. Giá trị của V là:

A. 3,584. B. 11,424. C. 15,008. D. 15,904.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Khí gồm CO2 và NO2:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

a = 0,51 + 0,16 = 0,67

V = ( 0,67 + 0,04).22,4 = 15,904 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP