Cho 100 0 ml dung dịch NaOH 4...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 100,0 ml dung dịch Na...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 100,0 ml dung dịch NaOH 4,0 M vào 100,0 ml dung dịch CrCl3 thì thu được 10,3 gam kết tủa. Vậy nồng độ mol của dung dịch CrCl3 là:

A. 1,00M B. 1,25M C. 1,20M D. 1,40M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gọi số mol CrCl3là x

nNaOH = 0,4 mol; nCr(OH)3 = 0,1 mol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

nCr(OH)3 =4x – 0,4 = 0,1

x = 0,125

CM (CrCl3) = 1,25M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP