Cho 5 8 gam FeCO3 tác dụng với...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 5,8 gam FeCO3 tác dụn...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 5,8 gam FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được dung dịch X và hỗn hợp khí gồm CO2, NO. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y, dung dịch Y hòa tan tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. Giá trị của m là:

A. 9,6 B. 11,2 C. 14,4 D. 16

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

mCu = (0,025 + 0,225).64 = 16 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP