Cho 2 24 gam Fe tác dụng với...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 2,24 gam Fe tác dụng...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 2,24 gam Fe tác dụng với oxi, thu được 3,04 gam hỗn hợp X gồm 2 oxit. Để hoà tan hết X cần thể tích dung dịch HCl 2M là

A. 25 ml. B. 50 ml. C. 100 ml. D. 150 ml.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Áp dụng bảo toàn nguyên tố (mol nguyên tử)

Oxit + HCl → muối clorua + H2O

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP