Cho m gam bột sắt vào 200 ml...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho m gam bột sắt vào 20...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 1,0M và Cu(NO3)2 0,75M ; Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,5m gam kết tủa gồm hai kim loại. Giá trị của m là:

A.8,96. B. 16,80. C. 11,20. D. 14,00.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cho bột Fe vào dung dịch chứa Ag+ và Cu2+, thu được kết tủa gồm 2 kim loại. Suy ra kết tủa gồm Ag, Cu, dung dịch có Fe2+, Cu2+

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

=> x = 0,1 (thoả mãn 0 < x < 0,15)

m = 11.2 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP