Phương trình phản ứng sai là A Cu...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Phương trình phản ứng sai là A. Cu +...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Phương trình phản ứng sai là

A. Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O.

B. 2Al + 6H2SO4 đặc, nóng → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.

C. Fe + H2SO4 đặc, nguội → FeSO4 + H2.

D. S + 2H2SO4 đặc, nóng → 3SO2 + 2H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng C vì Fe không tác dụng với H2SO4 đặc nguội

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP