Trong công nghiệp người ta sản xuất axit...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Trong công nghiệp người ta sản xuất...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Trong công nghiệp người ta sản xuất axit sunfuric theo sơ đồ sau: FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4. Biết sự hao hụt trong sản xuất l{ 5%. Cần bao nhiêu tấn quặng pirit sắt chứa 35,6% FeS2 để sản xuất 700 tấn dung dịch H2SO4 70%?

A. 315,79 tấn. B. 887,05 tấn. C. 300,00 tấn. D. 842,70 tấn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bảo toàn nguyên tố S

$FeS2\rightarrow 2SO2\rightarrow 2SO3\rightarrow 2H2SO4$

Vậy kl quặng pirit Fe là

$\frac{700*0,7}{98}/2*\frac{1}{0,95}*120/0,356=887,05$

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP