Dẫn 9 2 g C2H5OH qua ống sứ...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Dẫn 9,2 g C2H5OH qua ốn...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Dẫn 9,2 g C2H5OH qua ống sứ chứa CuO dư, sau một thời gian thu được hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có tỉ khối hơi so với metan là 2,8; đồng thời khối lượng ống sứ giảm m gam. Giá trị m là:

A. 6,4 B. 1,92 C. 9,6 D. 1,28

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đặt số mol ancol dư là a, số mol ancol phản ứng là b

C2H5OH+ CuO=CH3CHO + Cu + H2O

Ta có a+b =0,2

X gồm có ancol dư và andehit tạo thành

mX= 46a + 44b = 0,2.2,8.16

Vậy a=0,08 b=0,12

Vậy kl ống sứ giảm = kl O trong CuO mất đi =0,12.16=1,92

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP