Để m gam bột sắt trong không khí...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Để m gam bột sắt trong kh...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Để m gam bột sắt trong không khí, sau một thời gian thu được 3 gam hỗn hợp oxit X. Hoà tan hết 3 gam X cần vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 X (mol/l), thu được 0,56 lít khí NO (đktc) duy nhất và dung dịch không chứa NH4 . Giá trị của X là

A. 0,27. B. 0,32. C. 0,24. D. 0,29.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Gọi số mol Fe là a, số mol O2 phản ứng là b

Ta có: 56a + 32b = 3 (1)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Bảo toàn e: 3a = 4b + 0,075

Từ (1) và (2) ta có: a= 0,045; b = 0,015

nHNO3 = nNO3- trong muối nitrat + nN(trong sản phẩm khử)

0,5x = 3.0,045 + 0,025

x = 0,32 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP