Hòa tan hoàn toàn 5 6 gam một...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam một kim loạ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam một kim loại M hóa trị II bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí (đktc) và m gam muối khan. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. M là Fe, m = 9,15. B. M là Si, m = 9,15. C. M là Fe, m = 12,7. D. M là Si, m = 12,7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

M+ 2HCL=MCl2 +H2

nH2=0,1

Vậy M là Fe, muối FeCl2= 0,1.127=12,7g

CHọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP