Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 0...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 0,5M...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 0,5M và FeSO4 0,3M với điện cực trơ và dòng điện I = 5A. Sau 60 phút, khối lượng catot tăng lên là:

A. 5,97 gam B. 6,40 gam. C, 3,36 gam. D. 9,76 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Sau 60 phút điện phân, điện lượng đi qua dung dịch điện phân là:

q = It = 18000(C)

CuSO4 chưa bị điện phân hết.

Phản ứng điện phân:

Cu2+ + 2e → Cu

Lượng kim loại thoát ra ở catot là:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

mCu = 5,97 gam

Gửi 5 năm trước

1
Z là gì ạ ? – Nguyễn Thanh4 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP