Xà phòng hoá hoàn toàn 22 2 gam...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm ha...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng
dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là
A. 400 ml. B. 300 ml. C. 150 ml. D. 200 ml.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2 este này là đồng phân của nhau

n hỗn hợp=0,3 =nNaOH

Vậy V=300ml\

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP