X là tripeptit Gly-Ala-Gly Cho m gam X...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein X là tripeptit Gly-Ala-Gly. Cho...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

X là tripeptit Gly-Ala-Gly. Cho m gam X tác dụng với 200ml dd HCl 1M thu được dd Y. Cho Y tác dụng với 500ml NaOH 1M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 42.2g B. 30.5g
C. 40.5g D. 32.2g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X và 0,2mol HCl tác dụng đủ với 0,5mol NaOH nên nX=0,1

Muối gồm

NaCl 0,2mol

GlyNa 0,2 mol

AlaNa 0,1 mol

m=42,2g

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP