Thủy phân este có công thức phân tử...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (vớ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ
X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là
A. rượu metylic. B. etyl axetat. C. axit fomic. D. rượu etylic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

este là CH3COOC2H5

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP