Cho glixerin trioleat hay triolein lần lượt vào...

Chương 1: Este - Lipit Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2,
CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A ( Br2, NaOH)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP