Thuỷ phân chất hữu cơ X trong dung...

Chương 1: Este - Lipit Thuỷ phân chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH (...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thuỷ phân chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu được sản phẩm gồm 2
muối và ancol etylic. Chất X là
A. CH3COOCH2CH2Cl. B. CH3COOCH2CH3.
C. CH3COOCH(Cl)CH3. D. ClCH2COOC2H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D vì tạo ra 2 muối là HOCH2COONa và NaCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP