Số hợp chất đơn chức đồng phân cấu...

Chương 1: Este - Lipit Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nh...

0
Chương 1: Este - Lipit

Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, không tác dụng được với Na nhưng phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 6. B. 3. C. 4. D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vậy hợp chất này phải là este no đơn chức mạch hở

các trường hợp có thể là

hcooc3h7 (2đp)

ch3cooc2h5

c2h5cooch3

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP