Hợp chất X có công thức phân tử...

Chương 1: Este - Lipit Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi th...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một anđehit và một muối của axit caboxylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

x + h2o tạo thành andehit

vậy x có dạng rcooch=ch2r'

vậy các trường hợp có thể của x là

r=h r'=c2h5 (2đp)

r=ch3 r'=ch3

r=c2h5 r'=h

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP