Hợp chất hữu cơ X là este đơn...

Chương 1: Este - Lipit Hợp chất hữu cơ X là este đơn chức, mạch hở. Đ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hợp chất hữu cơ X là este đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần vừa đủ V lít O2
(đktc) tạo ra b mol CO2 và d mol H2O. Biết a = b – d và V = 100,8a. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn
điều kiện của X là
A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

b-d=(k-1)a

Vậy k=2

X có dạng CnH2n-2O2

nO2=4,5a=(n+(2n-2)/4-2/2)a

vậy n=4

X có thể là HCOOC3H5 (3dp)

CH3COOC2H3

C2H3COOCH3

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP