Cho chất X có công thức phân tử...

Chương 1: Este - Lipit Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụn...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là ?

A. CH3COOC2H5. B. C2H5COOCH3 C. HCOOC3H7. D. HCOOC3H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP