Trong các hợp chất sau hợp chất nào...

Chương 1: Este - Lipit Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loạ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại lipit?

A. (C6H5COO)3C3H5 B. (CH3COO)3C3H5

C. (C17H31COO)3C3H5 D. (C2H5COO)3C3H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn c

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP