Thủy phân este có công thức phân tử...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thủy phân este có công thức phân t...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong môi trường axit thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y ( chứa C,H,O). Biết Y có thể được tạo ra từ quá trình khử hóa X ở điều kiện thích hợp. Tên gọi của X là :

A. ancol etylic B. axit fomic C. axit axetic D. etyl axetat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

este là ch3cooc2h5

x là c2h5oh

y là ch3cooh

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP