Tổng số chất hữu cơ mạch hở có...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cù...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

các chất có thể là hoch2cho, ch3cooh, hcooch3

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP