Trong các polime sau: 1 Poli metyl metacrylat...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Trong các polime sau: (1) Poli (m...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Trong các polime sau: (1) Poli (metyl metacrylat); (2) Poli stiren ; (3) Nilon- 7; (4) Poli (etylen terephtalat); (5) nilon- 6,6 ; (6) poli (Vinyl axetat ). Các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

A. 1, 3, 6 B. 3, 4, 5 C. 1, 2, 3 D. 1, 3, 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP